معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Vigour به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Vigour به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Vigour به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Vigour به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Vigour

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Vigour

زور، نیرومند، زورمندی، قوت، شدت

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Vigour

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Vigour

پانویس

معنی و مفهوم لغت Vigour در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Vigour به فارسی | کاربرد واژه Vigour | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Vigour | هم خانواده های کلمه انگلیسی Vigour | مترادف کلمه Vigour | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Vigour | دیکشنری آنلاین Vigour | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Vigour در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Vigour و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Vigour to PERSIAN
online source for English definitions of Vigour | synonyms of Vigour in persian | word origins and etymologies of Vigour | audio pronunciations of Vigour | example sentences for Vigour.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.