معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Vaulter به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Vaulter

طاق زن، طاق نماساز، گنبد ساز، جهش کننده
Pole
قطب، سرال، (پهلوی) مخ
(نواحی اطراف هر یک از دو قطب) شمالگان، جنوبگان
هر یک از دو نیروی مخالف، پادشگاه
انتهای مثبت یا منفی (مدار الکتریکی یا مغناطیسی)
(ریاضی) قطب
(رویان شناسی) هر یک از بخش های متفاوت در مراحل اولیه ی جنین (که به آنها animal pole و vegetal pole می گویند)
Pole (2)
(معمولا از چوب یا آهن – معمولا گرد) تیر، دیرک، میله، چوب، خله، دکل، شنگرک، تیرک، تیرچه
(اسکی) باتون
(پرش با نیزه) نیزه
(گاری و کالسکه و غیره) آسه، محور (که اسب ها را به دو طرف آن می بندند)
(واحد اندازه گیری درازا برابر با 920/5 متر یا 92/52متر مربع) پول
دسته (اگر دراز باشد)، دستک
(در آب کم ژرفا قایق و غیره را) با چوب دراز راندن
(با تیر یا دیرک) مستحکم کردن، راندن، نگه داشتن
Pole (3)
اهل لهستان، لهستانی (Polack هم می گویند)
Barber pole
ستونی پوشیده از نواره های سفید وقرمز (که از قدیم نشان دکان سلمانی بوده است)
Celestial pole
(نجوم – جغرافی) قطب سماوی
Fishing pole
چوب ماهی گیری (که سر آن ریسمان و قلاب دارد)
Magnetic pole
(جغرافی) قطب مغناطیسی (قطب های شمال و جنوب مغناطیسی که با قطب های جغرافیایی یا واقعی چند درجه فرق دارند)
(آهن ربا به ویژه آهن ربای نعلی شکل) هر یک از دو انتهای آهن ربا
North pole
قطب شمال، شمالگان
Pole bean
لوبیای پیچ (که از درخت و تیر و غیره بالا می رود – در برابر: لوبیای بته bush bean)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Vaulter

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Vaulter

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Vaulter در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Vaulter به فارسی | کاربرد واژه Vaulter | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Vaulter | هم خانواده های کلمه انگلیسی Vaulter | مترادف کلمه Vaulter | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Vaulter | دیکشنری آنلاین Vaulter | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Vaulter در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Vaulter و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Vaulter to PERSIAN
online source for English definitions of Vaulter | synonyms of Vaulter in persian | word origins and etymologies of Vaulter | audio pronunciations of Vaulter | example sentences for Vaulter.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی