Urinary persian meaning

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Urinary

وابسته به شاش، پیشابی، گمیزی، ادراری
System
منظومه
سازمان، دستگاه، نظام، سامانه، سازگان، هنداد، همست، همبستاد
شبکه، ساختار
روش، طریقه، روال، شیوه
نظم، ترتیب، نظم و ترتیب، قوام
(بلور شناسی – شیمی – زمین شناسی) سیستم، هنداد
Urinary bladder
(کالبد شناسی) مثانه، میزه دان، پیشابدان
Urinary calculus
سنگ مجاری ادرار، پیشاب سنگ
Urinary tubule
(کالبد شناسی – هر یک از مجاری کلیه ها که پیشاب در آنها ایجاد می شود) لوله ی پیشاب، پیشاب لوله
ABO system
(در سلول های قرمز خون انسان) نظام پادزا و پادتن که گروه های خونی را تعیین می کند
Bertillon system
روش برتیلون (آرنگ مشخص کردن جنایتکاران از راه ثبت اندازه های اندام و علایم بدنی و رنگ چشم و مو و غیره که بعدها انگشت نگاری جایگزین آن شد)
Block system
روش تقسیم خط آهن به چندین بخش (blocks) و تنظیم حرکت قطارها توسط چراغ ها و علامت های خودکار (block signals) به طوری که مکان هر قطار در هر زمان به خصوصی مشخص باشد
Case system
(امریکا- در برخی دانشکده های حقوق) آموزش از راه بررسی و بحث تعداد گزیده ای از احکام دادگاه ها در گذشته (به جای مطالعه ی کتب حقوقی)، آموزش عملی حقوق
Copernican system
(نجوم) سیستم کپرنیکی (که چنین است : سیارات به دور خورشید می چرخند و طلوع و غروب ستارگان به خاطر گردش زمین به دورمحور خویش است)
1

 

معنی و مفهوم لغت Urinary در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Urinary به فارسی | کاربرد واژه Urinary | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Urinary | هم خانواده های کلمه انگلیسی Urinary | مترادف کلمه Urinary | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Urinary | دیکشنری آنلاین Urinary | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Urinary در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Urinary و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Urinary to PERSIAN
online source for English definitions of Urinary | synonyms of Urinary in persian | word origins and etymologies of Urinary | audio pronunciations of Urinary | example sentences for Urinary
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.

بازی یادگیری زبان انگلیسی