معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Unstable به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Unstable به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Unstable به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Unstable به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Unstable

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Unstable

ناثابت، بی ثبات، ناپابرجا، بی پر داس، سست، متزلزل، ناپایدار
در تغییر، متغیر، دمدمی، متلون
(شیمی) ناپایدار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Unstable

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Unstable

پانویس

معنی و مفهوم لغت Unstable در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Unstable به فارسی | کاربرد واژه Unstable | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Unstable | هم خانواده های کلمه انگلیسی Unstable | مترادف کلمه Unstable | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Unstable | دیکشنری آنلاین Unstable | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Unstable در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Unstable و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Unstable to PERSIAN
online source for English definitions of Unstable | synonyms of Unstable in persian | word origins and etymologies of Unstable | audio pronunciations of Unstable | example sentences for Unstable.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.