معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Unsightly به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Unsightly به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Unsightly به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Unsightly به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Unsightly

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Unsightly

زشت، بد منظر، بدنما، کریه، بد ظاهر

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Unsightly

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Unsightly

پانویس

معنی و مفهوم لغت Unsightly در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Unsightly به فارسی | کاربرد واژه Unsightly | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Unsightly | هم خانواده های کلمه انگلیسی Unsightly | مترادف کلمه Unsightly | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Unsightly | دیکشنری آنلاین Unsightly | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Unsightly در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Unsightly و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Unsightly to PERSIAN
online source for English definitions of Unsightly | synonyms of Unsightly in persian | word origins and etymologies of Unsightly | audio pronunciations of Unsightly | example sentences for Unsightly.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.