معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Trendsetter به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Trendsetter به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Trendsetter به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Trendsetter به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Trendsetter

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Trendsetter

(شخص یا مجله و غیره) رواج دهنده، باب کننده، بدعت گذار، پیشگام

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Trendsetter

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Trendsetter

پانویس

معنی و مفهوم لغت Trendsetter در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Trendsetter به فارسی | کاربرد واژه Trendsetter | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Trendsetter | هم خانواده های کلمه انگلیسی Trendsetter | مترادف کلمه Trendsetter | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Trendsetter | دیکشنری آنلاین Trendsetter | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Trendsetter در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Trendsetter و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Trendsetter to PERSIAN
online source for English definitions of Trendsetter | synonyms of Trendsetter in persian | word origins and etymologies of Trendsetter | audio pronunciations of Trendsetter | example sentences for Trendsetter.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.