معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Tramway به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Tramway به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Tramway به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Tramway به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Tramway

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Tramway

(انگلیس) خط تراموا، ریل یا مسیر اتوبوس برقی
تراموا
Aerial
هوایی
هوا مانند، سبک
تخیلی، غیر مادی، غیرواقعی، تصوری
بلند، رفیع
از طریق هوا یا هواپیما
(گیاه شناسی) هوازی
(ورزش های اکروباتیک) معلق زنی (بدون استفاده از دست ها)
آنتن
مشتمل بر هوا، هوا مانند
Aerial ladder
(به ویژه در ماشین های آتش نشانی) نردبان هوایی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Tramway

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Tramway

پانویس

معنی و مفهوم لغت Tramway در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Tramway به فارسی | کاربرد واژه Tramway | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Tramway | هم خانواده های کلمه انگلیسی Tramway | مترادف کلمه Tramway | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Tramway | دیکشنری آنلاین Tramway | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Tramway در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Tramway و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Tramway to PERSIAN
online source for English definitions of Tramway | synonyms of Tramway in persian | word origins and etymologies of Tramway | audio pronunciations of Tramway | example sentences for Tramway.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.