معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Top-level به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Top-level به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Top-level به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Top-level به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Top-level

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Top-level

توسط افراد عالیرتبه
افراد عالیرتبه، کهبدان، بلند پایه (ها)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Top-level

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Top-level

پانویس

معنی و مفهوم لغت Top-level در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Top-level به فارسی | کاربرد واژه Top-level | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Top-level | هم خانواده های کلمه انگلیسی Top-level | مترادف کلمه Top-level | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Top-level | دیکشنری آنلاین Top-level | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Top-level در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Top-level و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Top-level to PERSIAN
online source for English definitions of Top-level | synonyms of Top-level in persian | word origins and etymologies of Top-level | audio pronunciations of Top-level | example sentences for Top-level.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.