Tongue twister persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Tongue twister

(واژه یا عبارت) دارای تلفظ دشوار، زبان پیچان
Twister
(شخص) پیچ دهنده، تاب دهنده (رجوع شود به twist)
(دستگاه) نختاب، ریسمان تاب
(خودمانی) رجوع شود به tornado
Tongue
زبان
رجوع شود به radula
(در برخی حشرات به ویژه زنبور) آلت مکنده (proboscis هم می گویند)
گوشت زبان، زبان گاو (یا گوسفند)
سخن، صحبت، لسان، گویش، زبان، حرف
(جمع) رجوع شود به glossolalia
(سگ شکاری) عوعو (به مجرد دیدن شکار)، پارس
هرچیز زبان مانند: زبانه، (کفش) برگه، زیرچاکی، (زنگ و ناقوس) چکش، (گاری و کالسکه و غیره) تیر وسط، (زمین) باریکه، نواره،(ترازو) شاهین
(قدیمی) سرزنش کردن 0
(قدیمی) گفتن، اظهار کردن 1
لمس کردن، پرماس کردن (به ویژه با زبان)، زبان زدن 2
زبانه دار کردن، با کام و زبانه متصل کردن 3
(موسیقی – ساز بادی را) با زبان زدن (رجوع شود به tonguing) 4
(مانند زبان یا زبانه) بیرون زدن 5
(نادر) پرحرفی کردن
Bull tongue
(امریکا) تیغه ی تعویض پذیر دستگاه شخم زنی (ویژه ی شخم زدن زمین های سخت و بکر)
Double-tongue
(در نواختن فلوت و شیپور و غیره – به سرعت و به طور متناوب نوک و ته زبان را به کار بردن) زبان جنبانی کردن
Forked tongue
زبان دوشاخه (مانند زبان مار)
(مجازی) نیرنگ آمیز
Mother tongue
زبان مادری
زبان مادر (که زبان دیگری از آن ناشی شده است)
Tongue-lash
(عامیانه) سرزنش، زخم زبان

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Tongue twister

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Tongue twister

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Tongue twister در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Tongue twister به فارسی | کاربرد واژه Tongue twister | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Tongue twister | هم خانواده های کلمه انگلیسی Tongue twister | مترادف کلمه Tongue twister | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Tongue twister | دیکشنری آنلاین Tongue twister | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Tongue twister در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Tongue twister و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Tongue twister to PERSIAN
online source for English definitions of Tongue twister | synonyms of Tongue twister in persian | word origins and etymologies of Tongue twister | audio pronunciations of Tongue twister | example sentences for Tongue twister
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی