Titanic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Titanic acid

(شیمی) اسید تیتانیک (H4TiO4 یا H2TiO3)
Titanic
(شیمی) دارای تیتانیم، تیتانیک
Titanic (2)
وابسته به خدایان غول پیکر (رجوع شود به Titan)
غول پیکر، عظیم
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Titanic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Titanic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Titanic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Titanic acid به فارسی | کاربرد واژه Titanic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Titanic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Titanic acid | مترادف کلمه Titanic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Titanic acid | دیکشنری آنلاین Titanic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Titanic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Titanic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Titanic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Titanic acid | synonyms of Titanic acid in persian | word origins and etymologies of Titanic acid | audio pronunciations of Titanic acid | example sentences for Titanic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی