Tartaric acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Tartaric acid

(شیمی) اسید تارتاریک (اسید بی رنگ و بلورین : HOOC)CHOH(2COOH که در برخی میوه ها و بافت های گیاهی یافت می شود)،جوهر درد، جوهر ترش
Tartaric
وابسته به یا دارای اسید تارتاریک
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Tartaric acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Tartaric acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Tartaric acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Tartaric acid به فارسی | کاربرد واژه Tartaric acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Tartaric acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Tartaric acid | مترادف کلمه Tartaric acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Tartaric acid | دیکشنری آنلاین Tartaric acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Tartaric acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Tartaric acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Tartaric acid to PERSIAN
online source for English definitions of Tartaric acid | synonyms of Tartaric acid in persian | word origins and etymologies of Tartaric acid | audio pronunciations of Tartaric acid | example sentences for Tartaric acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی