معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Tape به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Tape

نوار (از پارچه یا کاغذ یا پلاستیک و غیره)، تسمه
نوار ضبطصوت، نوار صدانگاری، نوار صوتی
نوار ویدئو
نوارچسب (adhesive tape هم می گویند)
مخفف : magnetic tape و red tape و tapeworm و ticker tape و recordertape
(نوار) متر (tape measure هم می گویند)، با نوار متر اندازه گرفتن، متر کردن
بند، ریسمان، قیطان
نوار خط پایان مسابقه، پایانبند
(با نوار یا تسمه یا قیطان) بستن، بسته بندی کردن، نواربندی کردن، نوار چسباندن 0
(روی نوار صوتی یا ویدئو) ضبط کردن
Paper
کاغذ
رجوع شود به papyrus
(معمولا جمع) مدارک، اوراق، اسناد، کارت هویت
روزنامه (newspaper هم می گویند)
یادداشت، دست نوشته، نامه، نوشتار
نشریه
(جمع) اوراق بهادار، اسناد قابل داد و ستد، بروات، سفته ها
کاغذ دیواری (wallpaper هم می گویند)
امتحان کتبی (پرسش ها و همچنین پاسخ های آن) ،رساله (از پایان نامه کوتاهتر)، مقاله ی پژوهشی، انشا، دبیره، پژوه نامه 0
صفحه، ورق، برگ (کاغذ)، ورقه، برگه 1
اسکناس (paper money هم می گویند) 2
(عامیانه) بلیط مجانی، دارندگان بلیطرایگان، تماشاچی مجانی 3
کاغذی، مقوایی 4
رجوع شود به papery 5
روی کاغذ (آنچه روی کاغذ نوشته شده ولی واقعی نیست)، سندی، اسمی، مراسلاتی، غیر محقق 6
(کتاب و غیره) شمیزی، جلد نازک، جلد کاغذی (paperback هم می گویند) 7
نازک، کاغذ مانند 8
با کاغذ (یا کاغذ دیواری) پوشاندن 9
در کاغذ پیچیدن، کاغذ پیچ کردن 0
(قدیمی) کتبا شرح دادن
Adhesive tape
نوار چسب (به ویژه نوعی که برای زخم بندی به کار می رود)
Friction tape
نوار چسب (به ویژه برای پوشاندن سیم برق)
Magnetic tape
(ضبط صوت و غیره) نوار مغناطیسی (یا برکشندی)
Master tape
(نوار صوت و صفحه و غیره) نسخه ی اصلی
Red tape
ترتیب اداری، سلسله مراتب، روال کار اداری
قرطاس بازی، کاغذ بازی
Scotch tape
(نام بازرگانی) نوار اسکاچ، نوار طلق
Tape deck
(دستگاه ضبط صوت و غیره) چرخ نوار و بلندگو، پهنه ی نوار، (سیستم صوت) دک
Tape grass
(گیاه شناسی) والیسنری (جنس Vallisneria – گیاه زیرآبزی با برگ های نوار مانند)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Tape

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Tape

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Tape در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Tape به فارسی | کاربرد واژه Tape | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Tape | هم خانواده های کلمه انگلیسی Tape | مترادف کلمه Tape | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Tape | دیکشنری آنلاین Tape | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Tape در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Tape و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Tape to PERSIAN
online source for English definitions of Tape | synonyms of Tape in persian | word origins and etymologies of Tape | audio pronunciations of Tape | example sentences for Tape.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی