Swept persian meaning

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Swept

زمان گذشته و اسم مفعول : sweep
Wind-swept
در معرض بادهای شدید، بادزده، پربوران، بادخور، باد روفته
Sweep
جارو کردن، روبیدن، رفتن
(با هر چیز جارو مانند) زدودن، پاک کردن، کنارزدن
(با حرکت تند و سرتاسری) درکشیدن، بردن، درآوردن، نابود کردن، پس زدن
(مثل هنگام جارو کردن به طور سرتاسری) حرکت دادن، (هر چیزی) کشیدن، مالیدن، گشتن
(مین های دریا و غیره را) گرد آوری کردن، مین روبی کردن
(برای یافتن چیزی ته رود خانه و غیره) را با تور و قلاب جستجوکردن، تجسس کردن
(با آتش مسلسل و غیره) درو کردن
با امتیاز یا رای بسیار (مسابقه یا انتخابات و غیره را) بردن، کلیه ی مسابقات را بردن (بدون باخت)، پیروزی شایان
(در سرتاسر) با سرعت حرکت کردن، گذشتن، بردن، رساندن 0
قوس زدن، پیچاپیچ رفتن 1
عمل جارو کردن، جاروزنی، روبش، رفت و روب، (در ترکیب)- روب 2
حرکت جاروب وار، چپ راست روی، حرکت قوس دار 3
ضربه ی ناشی از حرکت جاروب وار یا چپ راست 4
در چشم انداز (چیزی)، در تیررس، در معرض 5
گستره، پهنه، عرصه 6
رجوع شود به chimney sweep 7
(معمولا جمع) چیزهای جارو شده، خاکروبه (sweepings هم می گویند) 8
(قایق) پاروی بلند 9
(آسیاب بادی) پره، بادبان 0
رجوع شود به sweepstakes 1
(فیزیک) جاروب الکترونیکی، ولتاژ پراکنش 2
اهرم یا دیرک که با آن سطل آب را از چاه بالا می کشند
Chimney sweep
دودکش پاک کن، کسی که کارش پاک کردن لوله ی بخاری و شومینه است
Sweep hand
(ساعت) عقربه ی دقیقه شمار (second hand هم می گویند)

 

معنی و مفهوم لغت Swept در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Swept به فارسی | کاربرد واژه Swept | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Swept | هم خانواده های کلمه انگلیسی Swept | مترادف کلمه Swept | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Swept | دیکشنری آنلاین Swept | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Swept در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Swept و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Swept to PERSIAN
online source for English definitions of Swept | synonyms of Swept in persian | word origins and etymologies of Swept | audio pronunciations of Swept | example sentences for Swept
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.

بازی یادگیری زبان انگلیسی