معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Sweat به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Sweat به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Sweat به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Sweat به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Sweat

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Sweat

عرق، خوی، ژف، تن خیسه، زهه
عرق کردن، خوی آوردن، زهیدن، خوییدن
ژف کردن، تعریق کردن، دانه های آب (روی چیزی) پیدا شدن، آبدانه (یا ژفدانه) دار شدن
(به ویژه برگ تنباکو) تخمیر شدن یا کردن، (به طریق آنزیمی) به عمل آوردن
تراویدن، تراوش کردن، ترشح کردن، (مانند زهاب) جاری شدن
سخت کار کردن (و عرق ریختن)، جان کندن، رنجبری کردن، تلاش کردن
(عامیانه) نگران بودن، دچار دلواپسی یا دردمندی شدن
به عرق ریزی انداختن (در اثر تقلا یا دارو و غیره)، ژف انگیزی کردن، خویاندن، زهاندن
(برای جداسازی فلزات زود گداز مواد کانی) گرما دادن، گداز تفریقی کردن، برگدازی کردن 0
لحیم، (دو فلز را به هم) جوش دادن،همجوش کردن 1
به کار سخت واداشتن، استثمار کردن، بهره کشی کردن 2
(عامیانه – باشکنجه یا استنطاق های طولانی و غیره) اطلاعات در کشیدن، به حرف زدن وادار کردن، مقر کردن 3
آبدانه (به ویژه آبدانه هایی که مثلا پشت لیوان آب یخ یا در زمستان روی شیشه پنجره جمع می شود)، ژفدانه 4
عرق ریزی، تعریق، خویش 5
دلواپسی، دلریشی، نگرانی، انتظار 6
رنجبری، زحمت کشی، کارشدید، جان – کنی، تلاش سخت، کارشاق 7
(جمع) جامه ورزش، (لباس) عرق گیر (sweat suit هم می گویند) 8
رجوع شود به sudorific
Cold sweat
(در هنگام تب یا هراس و غیره) عرق سرد، سردخو
Sweat equity
کار و زحمت که صرف بهسازی منزل یا محل کسب می شود
ارزش اضافی که از این راه ایجاد می شود
Sweat gland
غده ی عرق، زه تراو، ژف تراو
Sweat shirt
پیراهن ورزش، جامه ی عرقگیر، جامه ی ژفگیر (به شلوار آن می گویند: sweat pants – به پیراهن و شلوار sweat suit هم می گویند)
Sweat-equity
(امریکا) وابسته به خانه های متعلق به شهرداری که مجانی کرایه می دهند به شرط آنکه مستاجر تعمیرات لازم را خودش انجام بدهد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Sweat

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Sweat

پانویس

معنی و مفهوم لغت Sweat در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Sweat به فارسی | کاربرد واژه Sweat | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Sweat | هم خانواده های کلمه انگلیسی Sweat | مترادف کلمه Sweat | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Sweat | دیکشنری آنلاین Sweat | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Sweat در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Sweat و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Sweat to PERSIAN
online source for English definitions of Sweat | synonyms of Sweat in persian | word origins and etymologies of Sweat | audio pronunciations of Sweat | example sentences for Sweat.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.