معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Superior به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Superior

بالاتر، بلندتر، ابرتر، فرازتر
فوقانی (در برابر: زیرین، یا تحتانی inferior)، علیا (در برابر: سفلی)، پشتی، روبه بالا، (گیاه شناسی)زیرین، پرتاو، چیر
برتر، بهتر، فوق العاده، بلندین، فرازین
مافوق، مسلط بر
ارجح، مقدم، دارای اولویت، اولی تر، دارای تقدم
(سیاره) برین
بیشتر، فزونتر، فراوانتر
والا، ارجمند، بلند پایه، عالی، بالا، افضل، والامقام، فرازمند، مهست، سرآمد
فراگیر، جامع، عام 0
ارشد، رئیس، مافوق، سرور، بالادست 1
(دیر و سازمان های مذهبی) سرپرست، مرشد، شیخ، مولا 2
عالی، ممتاز، مرغوب 3
مغرور، مغرورانه
Superior (2)
دریاچه ی سوپریور (بزرگترین دریاچه ی پنجگانه – میان کانادا و ایالات متحده)
Act
کردار، عمل، کار، کنش، ادا، ژست، فعل، حرکت، رفتار، فریضه
(حقوق) حکم دادگاه، رای مجلس شورا، قانون، مصوبه، متن قانون، حکم، لایحه، سند
(در تئاتر و اپرا) بخش، پرده
(در برنامه های چند نمایشی) هر یک از نمایش ها
وانمود، تظاهر
رل بازی کردن، نقش ایفا کردن، ادای کسی را در آوردن، بازی در آوردن، فیلم بازی کردن، تظاهر کردن، نمایش دادن، وانمود کردن
رفتار کردن، اقدام کردن، دست به کار شدن، عمل کردن
کار چیزی را کردن، به مثابه چیزی بودن
جانشین یا نماینده بودن 0
اثر کردن
Mother superior
(معمولا M و S بزرگ – معمولا به صورت عنوان به کار می رود) رئیس بنیاد مذهبی (مثلا راهبه خانه)
Superior court
دادگاه عالی، دادگاه تمیز
Re-act
دوباره کردن یا انجام دادن، دوباره عمل کردن
Riot Act
(انگلیس – قانون مصوبه ی 5171) ممنوعیت گردهمایی بیش از دوازده نفر (اگر مخل نظم عمومی بشوند)
Stamp Act

5671)
Volstead Act
(امریکا – 9191 تا 3391) قانون منع فروش مشروبات الکلی
Act of God
(حقوق) قوه ی قاهره، حوادث قهری (مثل زلزله و سیل و غیره)، حوادث طبیعی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Superior

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Superior

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Superior در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Superior به فارسی | کاربرد واژه Superior | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Superior | هم خانواده های کلمه انگلیسی Superior | مترادف کلمه Superior | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Superior | دیکشنری آنلاین Superior | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Superior در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Superior و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Superior to PERSIAN
online source for English definitions of Superior | synonyms of Superior in persian | word origins and etymologies of Superior | audio pronunciations of Superior | example sentences for Superior.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.