Sulfuric acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Sulfuric acid

(شیمی) اسید سولفوریک، جوهرگوگرد (H2SO4)
Sulfuric
وابسته به یا داری گوگرد، گوگردی، سولفوری
وابسته به یا دارای اسید سولفوریک
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Sulfuric acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Sulfuric acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Sulfuric acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Sulfuric acid به فارسی | کاربرد واژه Sulfuric acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Sulfuric acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Sulfuric acid | مترادف کلمه Sulfuric acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Sulfuric acid | دیکشنری آنلاین Sulfuric acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Sulfuric acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Sulfuric acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Sulfuric acid to PERSIAN
online source for English definitions of Sulfuric acid | synonyms of Sulfuric acid in persian | word origins and etymologies of Sulfuric acid | audio pronunciations of Sulfuric acid | example sentences for Sulfuric acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی