Sulfonic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Sulfonic acid

(شیمی) اسید سولفونیک
Sulfonic
(وابسته به یا دارای اسید گروه SO3H) سولفونیک
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Sulfonic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Sulfonic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Sulfonic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Sulfonic acid به فارسی | کاربرد واژه Sulfonic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Sulfonic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Sulfonic acid | مترادف کلمه Sulfonic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Sulfonic acid | دیکشنری آنلاین Sulfonic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Sulfonic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Sulfonic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Sulfonic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Sulfonic acid | synonyms of Sulfonic acid in persian | word origins and etymologies of Sulfonic acid | audio pronunciations of Sulfonic acid | example sentences for Sulfonic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی