معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Straw color به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Straw color به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Straw color به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Straw color به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Straw color

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Straw color

(رنگ) زرد کم رنگ، کاه رنگ

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Straw color

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Straw color

پانویس

معنی و مفهوم لغت Straw color در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Straw color به فارسی | کاربرد واژه Straw color | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Straw color | هم خانواده های کلمه انگلیسی Straw color | مترادف کلمه Straw color | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Straw color | دیکشنری آنلاین Straw color | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Straw color در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Straw color و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Straw color to PERSIAN
online source for English definitions of Straw color | synonyms of Straw color in persian | word origins and etymologies of Straw color | audio pronunciations of Straw color | example sentences for Straw color.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.