معنی و ترجمه کلمه انگلیسی St Lawrence Seaway به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه St Lawrence Seaway

آبراه سنت لارنس (که دریاچه های پنجگانه را به اقیانوس اطلس راه می دهد – مال امریکا و کانادا)
Seaway
راه دریایی، دریاراه
دریای نیمه متلاطم
آب راه منتهی به دریا
Saint
آدم مقدس، اشو، ولی
آدم سازگار، آدم خوب و شکیبا
(جمع) آمرزیدگان، بهشتی ها، مغفوران
(انجیل عهد جدید) مسیحی S( -5 بزرگ) عضو کلیساهایی که عنوان Saint به خودمی دهند (مثلا Latter-day Saints)
(به ویژه کلیسای کاتولیک) سنت، شخصی که رسما از سوی کلیسا ((مقدس)) شناخته شده است (این عنوان جلو اسم می آید و مخفف آن St است)
Durrell, Lawrence George
لارنس دورل (نویسنده ی انگلیسی)
Patron saint
قدیس حامی
Saint Bernard
سگ سنت برنارد (بسیار درشت اندام)
Saint Johnswort
(گیاه شناسی) هوفاریقون (جنس Hypericum)
Lawrence, D(avid) H(erbert)
دی اچ لارنس (نویسنده ی انگلیسی : 039
5881)
Latter-day Saint
رجوع شود به Mormon
Millay, Edna Saint Vincent
ادنا سنت وینسنت میلای (شاعر امریکایی)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی St Lawrence Seaway

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه St Lawrence Seaway

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت St Lawrence Seaway در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی St Lawrence Seaway به فارسی | کاربرد واژه St Lawrence Seaway | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه St Lawrence Seaway | هم خانواده های کلمه انگلیسی St Lawrence Seaway | مترادف کلمه St Lawrence Seaway | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت St Lawrence Seaway | دیکشنری آنلاین St Lawrence Seaway | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه St Lawrence Seaway در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر St Lawrence Seaway و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word St Lawrence Seaway to PERSIAN
online source for English definitions of St Lawrence Seaway | synonyms of St Lawrence Seaway in persian | word origins and etymologies of St Lawrence Seaway | audio pronunciations of St Lawrence Seaway | example sentences for St Lawrence Seaway.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی