معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Society of Friends به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Society of Friends به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Society of Friends به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Society of Friends به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Society of Friends

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Society of Friends

رجوع شود به Quaker
Society of Jesus
رجوع شود به Jesuit
Religious
دینی، مذهبی، کیشی
متدین، دیندار، پارسا، خدا ترس
عضو صومعه، عضو راهبه خانه، دیر نشین، خانقاه نشین
با وجدان، درستکار، بسیار دقیق، مصر، پافشار، وسواسی
Society
اجتماع، جامعه، همزیگان، گروهگان، همباش، هامه
جمع، حضور، محضر، همنشینی
انجمن، همگن گاه، همگین گان
همکاران، همگنان، آشنایان
طبقه ی ممتاز، هزار فامیل
(گروه گیاه یا جانور که یک یکان همگن را تشکیل می دهند) هامه، همگنگان، همزیگان، همباشگاه
اجتماعی، همزیگانی
وابسته به طبقات ممتاز، هزار فامیلی، اعیانی
Benefit society
نوعی انجمن تعاونی که مزایایی به اعضای خود می دهد
Fabian Society
انجمن فابیان (گروه سوسیالیستی انگلیسی که در سال 4881 پایه گذاری شد)
Honor society
(امریکا – آموزش) انجمن شاگرادن ممتاز (honorary society هم می گویند)
Secret society
انجمن سری
Society lslands
مجمع الجزایر (آبخستگان) سوسیته (متعلق به فرانسه – در جنوب اقیانوس آرام)
Amana Church Society
انجمن کلیسایی امانا (گروه مذهبی که در سال 4171 در آلمان به وجود آمد)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Society of Friends

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Society of Friends

پانویس

معنی و مفهوم لغت Society of Friends در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Society of Friends به فارسی | کاربرد واژه Society of Friends | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Society of Friends | هم خانواده های کلمه انگلیسی Society of Friends | مترادف کلمه Society of Friends | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Society of Friends | دیکشنری آنلاین Society of Friends | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Society of Friends در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Society of Friends و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Society of Friends to PERSIAN
online source for English definitions of Society of Friends | synonyms of Society of Friends in persian | word origins and etymologies of Society of Friends | audio pronunciations of Society of Friends | example sentences for Society of Friends.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.