معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Soak به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Soak به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Soak به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Soak به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Soak

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Soak

(کاملا) خیس کردن، تر کردن، آغاردن، ژفیدن
خیساندن، خیسیدن، آبروت کردن
(معمولا با: up) به خود کشیدن، جذب کردن، در آشامیدن، اشباع شدن
ترید (یا تلیت) کردن، ترید
(دانش و غیره) کسب کردن، بدست آوردن، آموختن
خود را در (مطالعه ی) چیزی غرق کردن، خود را وقف کاری کردن
(عامیانه) مغبون کردن، (از مشتری) زیادی پول گرفتن، چاپیدن
(امریکا – خودمانی) ضربه ی جانانه زدن (به)
(آبگونه) رسوخ کردن، نفوذ کردن، نشت کردن 0
دریافتن، (در مغز) جایگزین شدن 1
عمل خیساندن یا خیس کردن 2
خیسی، در آشامیدگی، اشباع 3
آبگونه ای که چیزی را در آن می خیسانند یا آبروت می کنند4
(خودمانی) مشروبخور، میخواره، الکلی
Water-soak
خیس کردن، خیساندن
To
به، به سوی، به طرف، به جهت، به سمت، به صوب، جانب
بر
تا، تاسرحد
در، درسوی
برای، به منظور
در معرض، در برابر
در نظر (من یا شما و غیره)، برای (من و شما و غیره)
همراه، با، همراه با موسیقی
برابر با (( ا )) در فارسی، مال 0
از 1
در، در هر 2
زی 3
با 4
نشان مصدر فعل : – کردن 5
در نزدیکی، در مجاورت، نزدیک، شاهد
To-
(مهجور) پیشوند: بسیار، کاملا
How-to

Lean-to
(معماری)
بام شیروانی که یک سوی آن به ساختمان مجاور تکیه دارد و شیب آن فقط به یک طرف است، هر بام یک سویه، بام متکی،بام یک شیب دار
چارتاقی، ساباط، انباری یا اتاقک دارای یک شیب
Set-to
(عامیانه)
کتک کاری، مشت جنگی، زد و خورد
کشمکش، کنکاش، فعالیت
Talking-to
(عامیانه) سرزنش، خرده گیری، تنبیه شفاهی
To-do
(عامیانه) جنجال، هیاهو، سر و صدا
To-phus
(پزشکی – انباشته شدن مواد معدنی به ویژه کربنات کلسیم در مفاصل یا ریشه ی دندان ها و غیره) توفوس، در انباشتگی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Soak

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Soak

پانویس

معنی و مفهوم لغت Soak در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Soak به فارسی | کاربرد واژه Soak | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Soak | هم خانواده های کلمه انگلیسی Soak | مترادف کلمه Soak | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Soak | دیکشنری آنلاین Soak | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Soak در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Soak و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Soak to PERSIAN
online source for English definitions of Soak | synonyms of Soak in persian | word origins and etymologies of Soak | audio pronunciations of Soak | example sentences for Soak.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.