معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Similarity به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Similarity به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Similarity به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Similarity به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Similarity

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Similarity

(تقریبی ولی نه کامل) یکجوری، مانستگی، شباهت، همانندی، هم آسایی، همگونی، مانندگی
(هندسه) تشابه، مانایی، هم دیسی، باستاری

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Similarity

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Similarity

پانویس

معنی و مفهوم لغت Similarity در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Similarity به فارسی | کاربرد واژه Similarity | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Similarity | هم خانواده های کلمه انگلیسی Similarity | مترادف کلمه Similarity | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Similarity | دیکشنری آنلاین Similarity | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Similarity در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Similarity و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Similarity to PERSIAN
online source for English definitions of Similarity | synonyms of Similarity in persian | word origins and etymologies of Similarity | audio pronunciations of Similarity | example sentences for Similarity.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.