Silicic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Silicic acid

(شیمی – هر یک از مواد ژله مانند به فرمول SiO2.nH2O که از سیلیکات سدیم گرفته می شوند) اسید سیلیسیک
Silicic
وابسته به یا ناشی از سیلیکا یا سیلیکن، سیلیسیک
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Silicic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Silicic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Silicic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Silicic acid به فارسی | کاربرد واژه Silicic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Silicic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Silicic acid | مترادف کلمه Silicic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Silicic acid | دیکشنری آنلاین Silicic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Silicic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Silicic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Silicic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Silicic acid | synonyms of Silicic acid in persian | word origins and etymologies of Silicic acid | audio pronunciations of Silicic acid | example sentences for Silicic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی