معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Signboard به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Signboard به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Signboard به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Signboard به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Signboard

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Signboard

(مغازه یا موسسه) تابلو، لوحه، سرلوحه، (تبلیغ و غیره) تخته ی اعلانات، اعلان، آگهی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Signboard

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Signboard

پانویس

معنی و مفهوم لغت Signboard در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Signboard به فارسی | کاربرد واژه Signboard | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Signboard | هم خانواده های کلمه انگلیسی Signboard | مترادف کلمه Signboard | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Signboard | دیکشنری آنلاین Signboard | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Signboard در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Signboard و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Signboard to PERSIAN
online source for English definitions of Signboard | synonyms of Signboard in persian | word origins and etymologies of Signboard | audio pronunciations of Signboard | example sentences for Signboard.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.