Sign language persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Sign language

زبان لال ها، زبان اشاره، زبان ایمایی، نمارگان، نشان زبان
American Sign Language
(آموزش کرها و لال ها) زبان اشاره ی امریکایی، نشانزبان امریکایی
Language
زبان، لسان، هزوان
وسیله ی تبادل اندیشه یا خبر و غیره
گویش، زبان گروهی، طرز تکلم، سخنگویی، ویژه هزوان
رجوع شود به linguistics
Sign
نشان، علامت، نماد
رجوع شود به sign language
علامات زبان اشاره
(زبان و نگارش) ایما، نمودار، حرف، وات، انگ
(مغازه یا موسسه – راهنمایی رانندگی) تابلو، علامت
(جانور) ردپا، رد، جاپا
نشانه، نمایه، پیش آگهی، پیش درآمد
اثر، هنایش، بنک
اشاره، نمار 0
رجوع شود به sign of the zodiac 1
نشانه ی بیماری، هم افت 2
(در هوا یا با دست برسینه) نشان صلیب کشیدن 3
امضا کردن، دستینه نهادن 4
نام خود را نگاشتن 5
(رسما) انتقال دادن، تفویض کردن 6
اشاره کردن، با زبان اشاره فهماندن 7
قرارداد امضا کردن، (رسما) به عهده گرفتن 8
دارای علامت یا تابلو کردن، علامت گذاری کردن
Body language
ارتباط غیرکلامی، (بیان به وسیله ی حرکات بدن و حالت قیافه) تنگویی
Language arts
(دبستان و دبیرستان : درس هایی که هدفشان تقویت نگارش و خواندن و حرف زدن است مانند قرائت و انشا و دستور زبان) هنرهای زبانی، هنرهای هزوانی
Language laboratory
(آموزش) آزمایشگاه زبان (language lab هم می گویند)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Sign language

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Sign language

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Sign language در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Sign language به فارسی | کاربرد واژه Sign language | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Sign language | هم خانواده های کلمه انگلیسی Sign language | مترادف کلمه Sign language | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Sign language | دیکشنری آنلاین Sign language | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Sign language در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Sign language و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Sign language to PERSIAN
online source for English definitions of Sign language | synonyms of Sign language in persian | word origins and etymologies of Sign language | audio pronunciations of Sign language | example sentences for Sign language
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی