Shot put persian meaning

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Shot put

(ورزش) وزنه پرانی، پرتاب وزنه
Put
گذاشتن، گذاردن، قرار دادن، نهادن، هشتن، نهشتن
(با ضربه یا فروکوبی یا تیراندازی) راندن، زدن، پراندن
واداشتن (به کاری)
(آسوده و غیره) کردن
(مالیات) بستن
(با: on یا to) به کار زدن، صرف کردن
آوردن، افزودن، دادن
نسبت دادن (به)
ذکر کردن، بیان کردن، گفتن 0
ترجمه کردن، برگرداندن 1
(با: on یا at) تخمین زدن، برآورد کردن 2
(با: on یا in یا into) پول شرط بندی کردن، سرمایه گذاری کردن، صرف کردن 3
(با: into یا out یا back) رفتن، سیر کردن 4
دچار کردن، گرفتار کردن، به گردن کسی گذاشتن 5
مطرح کردن، پرسیدن 6
(ورزش) پرتاب وزنه 7
(سهام یا کالا و غیره) قرار فروش (به قیمت و در زمان معین) 8
(عامیانه) بی حرکت، ساکن، درجای خود
Put-put
رجوع شود به putt-putt
Shot
(گلوله و غیره) شلیک، (موشک و غیره) پراندن، افکندن، پرتاب، تیراندازی، افکنش
برد، مسافت (طی شده توسط موشک و غیره)، محدوده
تیر، گلوله، صدای گلوله، ساچمه
(بسکتبال و غیره) پرتاب، (فوتبال و غیره) ضربه، شوت
(عامیانه – دارو یا مواد مخدر) تزریق، سوزن، انژکسیون، دراژه
(ورزش) وزنه (برای مردان 61 پوند و برای زنان 8 پوند)
تیرانداز ماهر (marksman هم می گویند)، تیرانداز
کوشش
نما، عکس، صحنه، فرتور 0
احتمال، گمان، پیش بینی، حدس 1

 

معنی و مفهوم لغت Shot put در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Shot put به فارسی | کاربرد واژه Shot put | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Shot put | هم خانواده های کلمه انگلیسی Shot put | مترادف کلمه Shot put | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Shot put | دیکشنری آنلاین Shot put | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Shot put در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Shot put و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Shot put to PERSIAN
online source for English definitions of Shot put | synonyms of Shot put in persian | word origins and etymologies of Shot put | audio pronunciations of Shot put | example sentences for Shot put
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.

بازی یادگیری زبان انگلیسی