معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Seven Hills of Rome به فارسی


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Seven Hills of Rome

هفت تپه ی شهر روم
Seven Wonders of the World
عجایب هفتگانه ی جهان (اهرام مصر و باغ های بابل و غیره)
Seven
هفت
عدد هفت، شماره ی هفت
Clew lines
(کشتی بادبان دار) طناب هایی که به طناب های دو گوشه ی تحتانی بادبان وصل بوده و در افراشتن یا جمع کردن آن به کار می روند
Fraunhofer lines
(خطوط سیاهی که در طیف خورشید دیده می شود) خطهای فرانهوفر
Skew lines
(ریاضی) خطهای از هم گریز، خطوط متنافر
Seven seas
هفت دریا، همه ی دریاهای جهان
Seven Sisters
(عنوان هفت دانشگاه دخترانه ی شرق امریکا که از نظر آموزشی و مد پیشگام محسوب می شوند) هفت خواهران
Seven-up
نام نوعی بازی ورق
(نام بازرگانی نوشیدنی گازدار) سون آپ
Seven against Thebes
(اسطوره ی یونان) هفت تاختگران شهر تیب
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Seven Hills of Rome

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Seven Hills of Rome

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Seven Hills of Rome در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Seven Hills of Rome به فارسی | کاربرد واژه Seven Hills of Rome | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Seven Hills of Rome | هم خانواده های کلمه انگلیسی Seven Hills of Rome | مترادف کلمه Seven Hills of Rome | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Seven Hills of Rome | دیکشنری آنلاین Seven Hills of Rome | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Seven Hills of Rome در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Seven Hills of Rome و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Seven Hills of Rome to PERSIAN
online source for English definitions of Seven Hills of Rome | synonyms of Seven Hills of Rome in persian | word origins and etymologies of Seven Hills of Rome | audio pronunciations of Seven Hills of Rome | example sentences for Seven Hills of Rome.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح مبتدی) Elementary
(سطح مبتدی) Elementary
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح متوسط) Intermediate
(سطح متوسط) Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات انگلیسی
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
(سطح پیشرفته) Upper-Intermediate
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات آیلتس IELTS
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون آیلتس
فلش کارت آزمون آیلتس
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات تافل TOEFL
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون تافل
فلش کارت آزمون تافل
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
فلش کارت رایگان لغات جی مت GMAT
1000+ واژه مهم و ضروری آزمون جی مت
فلش کارت آزمون جی مت
شامل 59 درس - 24 لغت در هر درس
مشاهده فلش کارت
بازی یادگیری زبان انگلیسی