Sebacic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Sebacic acid

(شیمی) اسید سیباسیک (اسید سپید و بلورین : COOH)CH2(8COOH)
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
Acid-forming
اسیدزا، اسیدی
(تغذیه) مولد اسید در اثر سوخت و ساز در بدن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Sebacic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Sebacic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Sebacic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Sebacic acid به فارسی | کاربرد واژه Sebacic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Sebacic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Sebacic acid | مترادف کلمه Sebacic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Sebacic acid | دیکشنری آنلاین Sebacic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Sebacic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Sebacic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Sebacic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Sebacic acid | synonyms of Sebacic acid in persian | word origins and etymologies of Sebacic acid | audio pronunciations of Sebacic acid | example sentences for Sebacic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی