معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Scholastic به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Scholastic به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Scholastic به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Scholastic به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Scholastic

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Scholastic

وابسته به تحصیل و مدرسه یا دانشگاه، آموزشی، تحصیلی، آموزشگاهی (رجوع شود به academic)
(با S بزرگ هم می شود) وابسته به مدرس گرایی (scholasticism)
خشک و رسمی، ملا نقطی، مقرراتی، کرم کتاب
وابسته به دبیرستان، دبیرستانی (scholastical هم می گویند)
رجوع شود به schoolman
طلبه، دانشجوی علوم الهی (به ویژه وابسته به Jesuit ها)
مدرس گرای

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Scholastic

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Scholastic

پانویس

معنی و مفهوم لغت Scholastic در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Scholastic به فارسی | کاربرد واژه Scholastic | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Scholastic | هم خانواده های کلمه انگلیسی Scholastic | مترادف کلمه Scholastic | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Scholastic | دیکشنری آنلاین Scholastic | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Scholastic در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Scholastic و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Scholastic to PERSIAN
online source for English definitions of Scholastic | synonyms of Scholastic in persian | word origins and etymologies of Scholastic | audio pronunciations of Scholastic | example sentences for Scholastic.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.