معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Sam Browne belt به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Sam Browne belt

(نظامی) کمربند حمایل دار
SAM
مخفف : موشک سام، موشک زمین به هوا
SAM (2)
مخفف : (انجیل) ساموئل
Belt
کمربند، تسمه، دوال، دواله، بند، نوار، قیش، لام، بروفه
هر چیزی که دور چیز دیگری را بگیرد
قطار فشنگ، فانوسقه
ناحیه
(عامیانه) ضربه ی شدید، ضربه زدن، محکم زدن
کمربند بستن، تسمه بستن (دور چیزی)، با تسمه یا نوار محکم کردن
(خودمانی) با جرعه ی بزرگ آشامیدن، جرعه ی بزرگ (مشروب الکلی)، زیاد نوشیدن
(خودمانی) لذت، خوشگذرانی، هیجان
بلند و با حرارت آواز خواندن (با out) 0
(خودمانی) با سرعت راندن
Sam Hill
(خودمانی) جهنم
Uncle Sam
(امریکا- عامیانه) دولت آمریکا، امریکا (معمولا به شکل مرد لاغر و بلند و ملبس به پرچم امریکا)
Bible Belt
کمربند انجیل (ایالت های جنوبی امریکا که بنیاد گرایی مذهبی در آنها رواج بیشتری دارد)
Black belt
(در ورزش های خاور دور مانند کاراته و جودو) کمربند سیاه (نشان مهارت زیاد)
دارای کمربند سیاه
Brown belt
(در ورزش های کاراته و جودو و غیره) کمربند قهوه ای (که بعد از کمربند سیاه از همه بالاتر است)
Chastity belt
کمربند نجابت (بنابر روایات : کمربند فلزی یا چرمی که شوهران قرون وسطی هنگام دوری طولانی از همسر به دور کمر او می بستند تاجلوی مقاربت احتمالی او با دیگری را بگیرد)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Sam Browne belt

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Sam Browne belt

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Sam Browne belt در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Sam Browne belt به فارسی | کاربرد واژه Sam Browne belt | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Sam Browne belt | هم خانواده های کلمه انگلیسی Sam Browne belt | مترادف کلمه Sam Browne belt | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Sam Browne belt | دیکشنری آنلاین Sam Browne belt | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Sam Browne belt در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Sam Browne belt و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Sam Browne belt to PERSIAN
online source for English definitions of Sam Browne belt | synonyms of Sam Browne belt in persian | word origins and etymologies of Sam Browne belt | audio pronunciations of Sam Browne belt | example sentences for Sam Browne belt.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی