Saccharic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Saccharic acid

(شیمی) اسید ساکاریک (COOH)CHOH(4COOH )
Saccharic
(شیمی) وابسته به یا ناشی از ترکیبات ساکارین، ساکاریک
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Saccharic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Saccharic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Saccharic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Saccharic acid به فارسی | کاربرد واژه Saccharic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Saccharic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Saccharic acid | مترادف کلمه Saccharic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Saccharic acid | دیکشنری آنلاین Saccharic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Saccharic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Saccharic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Saccharic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Saccharic acid | synonyms of Saccharic acid in persian | word origins and etymologies of Saccharic acid | audio pronunciations of Saccharic acid | example sentences for Saccharic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی