معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Rue anemone به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Rue anemone به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Rue anemone به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Rue anemone به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Rue anemone

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Rue anemone

(گیاه شناسی) شقایق سدابی (Anemonella thalictroides – بومی امریکای شمالی)
Anemone
(گیاه شناسی) جنس شقایق (از خانواده ی آلاله ها buttercup)
رجوع شود به sea anemone
Rue
افسوس خوردن، نادم بودن، پشیمان بودن، تاسف خوردن
(قدیمی) افسوس، پشیمانی، ندامت
غمگین بودن
Rue (2)
(گیاه شناسی) سداب (گیاهان جنس Ruta به ویژه Ruta graveolens که سابقا کاربرد دارویی داشت)
وابسته به تیره ی Rutaceaeو راسته ی Sapindales که دولپه ای هستند
Sea anemone
(جانور شناسی) شقایق دریایی (راسته ی Actiniaria)
Wood anemone
(گیاه شناسی) شقایق جنگلی (Anemone quinquefolia و Anemone nemorosa)
Meadow rue
(جانورشناسی) سداب مرغزار (جنس Thalictrum از خانواده ی buttercup)
Wall rue
(گی4اه شن4اس4ی) س4داب دی4واری (Asplenium cryptolepis و Asplenium rutamuraria)
Goat’s-rue
(گیاه شناسی) سداب بز (بنام لاتین Tephrosia virginiana که از تیره ی نخود سبز بوده و گل های سرخ یا زرد فامی می دهد – بومی آمریکای شمالی)
گالگا (Galega officinalis از تیره ی نخود سبز که گل های خوشه ای سفید یا آبی می دهد)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Rue anemone

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Rue anemone

پانویس

معنی و مفهوم لغت Rue anemone در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Rue anemone به فارسی | کاربرد واژه Rue anemone | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Rue anemone | هم خانواده های کلمه انگلیسی Rue anemone | مترادف کلمه Rue anemone | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Rue anemone | دیکشنری آنلاین Rue anemone | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Rue anemone در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Rue anemone و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Rue anemone to PERSIAN
online source for English definitions of Rue anemone | synonyms of Rue anemone in persian | word origins and etymologies of Rue anemone | audio pronunciations of Rue anemone | example sentences for Rue anemone.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.