معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Ruddy duck به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Ruddy duck به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ruddy duck به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Ruddy duck به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ruddy duck

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Ruddy duck

(جانور شناسی) مرغابی گلفام (Oxyura jamaicensis – بومی امریکای شمالی)
Ruddy
سرخ فام، سرخ و سفید، گلگون، لعل رخ
قرمز، سرخ
(انگلیس – عامیانه) محض، کامل، درست و حسابی
Duck
(جانورشناسی) مرغابی، اردک (نام کلی چندین گونه مرغ آبزی که منقار سر پهن و پای کوتاه و انگشتان پرده دار دارند)
مرغابی ماده (مرغابی نر: drake)
(انگلیس – خودمانی) عزیزم، جونم
(امریکا – خودمانی) آدم، شخص، کس
Duck (2)
(برای مدت کوتاه) زیر آب کردن یا رفتن، غوطه دادن یا خوردن
جا خالی دادن، پس کشیدن
(عامیانه) از زیر کار در رفتن، (انجام وظیفه و غیره) کوتاهی کردن
به سرعت داخل یا خارج شدن (با: in یا out)
غوطه، زیرآب روی، جاخالی، قصور
Duck (3)
(پارچه) کرباس نازک
(جمع) لباس (به ویژه شلوار سپید)
Duck (4)
(امریکا – خودمانی – جنگ دوم جهانی) خودرو خاکی – آبی (اتومبیلی که هم در آب و هم در خشکی حرکت می کند)
Cold duck
مشروب الکلی حاوی شراب بورگاندی و شامپاین (به مقدار مساوی)
Dead duck
محکوم به نابودی، مردنی، در شرف نابودی، رو به زوال
Diving duck
مرغابی شیرجه زن (انواع مرغابی هایی که قادر به شنا و شیرجه رفتن به زیر آب هستند)
Duck hawk
رجوع شود به peregrine
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Ruddy duck

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Ruddy duck

پانویس

معنی و مفهوم لغت Ruddy duck در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ruddy duck به فارسی | کاربرد واژه Ruddy duck | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ruddy duck | هم خانواده های کلمه انگلیسی Ruddy duck | مترادف کلمه Ruddy duck | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Ruddy duck | دیکشنری آنلاین Ruddy duck | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Ruddy duck در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Ruddy duck و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Ruddy duck to PERSIAN
online source for English definitions of Ruddy duck | synonyms of Ruddy duck in persian | word origins and etymologies of Ruddy duck | audio pronunciations of Ruddy duck | example sentences for Ruddy duck.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.