معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Rosh Hashana به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Rosh Hashana به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Rosh Hashana به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Rosh Hashana به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Rosh Hashana

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Rosh Hashana

(سال نو یهودیان) روش هشانا

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Rosh Hashana

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Rosh Hashana

پانویس

معنی و مفهوم لغت Rosh Hashana در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Rosh Hashana به فارسی | کاربرد واژه Rosh Hashana | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Rosh Hashana | هم خانواده های کلمه انگلیسی Rosh Hashana | مترادف کلمه Rosh Hashana | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Rosh Hashana | دیکشنری آنلاین Rosh Hashana | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Rosh Hashana در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Rosh Hashana و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Rosh Hashana to PERSIAN
online source for English definitions of Rosh Hashana | synonyms of Rosh Hashana in persian | word origins and etymologies of Rosh Hashana | audio pronunciations of Rosh Hashana | example sentences for Rosh Hashana.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.