معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Romanian به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Romanian

وابسته به رومانی و مردم و فرهنگ آن
اهل رومانی
زبان رومانی
Monetary
وابسته به پول، پولی
وابسته به پول در گردش و موسسات پولی
Unit
یک، عدد یک
یکا (هر یک از اعداد یک تا نه)، عدد صحیح (کمتر از ده)، یکه
واحد، یکان
دستگاه
بخش، قسمت
معیار، واحد، سنجه
(آموزش) واحد درسی، امتیاز تحصیلی
خانه ی تک خانواده ای، آپارتمان تک فامیلی، خانه، مسکن
عدد، دانه، – تا
International Monetary Fund
صندوق بین المللی پول (بخشی از سازمان ملل)
Astronomical unit
(نجوم) واحد سنجش طول بر مبنای میانگین فاصله ی زمین از خورشید (6/941 میلیون کیلومتر که نور آن را در 3/8 دقیقه می پیماید)،سنجه ی نجومی (مخفف آن : AU)
Imaginary unit
(ریاضی) یکه ی انگاری، یکه ی موهومی
Svedberg (unit)
(شیمی – واحد زمان برابر یا حدود 01 به توان منهای 31 ثانیه) واحد سود برگ
Unit cell
(کوچکترین یکان ساختاری بلور) یاخته ی ساختاری، تک ساختار
Unit character
(زاد شناسی – قوانین مندل) ویژگی تک زادی
Unit pole
قطب مغناطیسی یکان
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Romanian

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Romanian

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Romanian در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Romanian به فارسی | کاربرد واژه Romanian | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Romanian | هم خانواده های کلمه انگلیسی Romanian | مترادف کلمه Romanian | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Romanian | دیکشنری آنلاین Romanian | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Romanian در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Romanian و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Romanian to PERSIAN
online source for English definitions of Romanian | synonyms of Romanian in persian | word origins and etymologies of Romanian | audio pronunciations of Romanian | example sentences for Romanian.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی