معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Riposte به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Riposte به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Riposte به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Riposte به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Riposte

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Riposte

(شمشیربازی – دفع حمله و راندن سریع نوک شمشیر به طرف حریف) پیش رانش
پیش رانش کردن
پاسخ دندان شکن، جواب سریع، واکنش تند، تند پاسخ

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Riposte

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Riposte

پانویس

معنی و مفهوم لغت Riposte در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Riposte به فارسی | کاربرد واژه Riposte | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Riposte | هم خانواده های کلمه انگلیسی Riposte | مترادف کلمه Riposte | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Riposte | دیکشنری آنلاین Riposte | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Riposte در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Riposte و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Riposte to PERSIAN
online source for English definitions of Riposte | synonyms of Riposte in persian | word origins and etymologies of Riposte | audio pronunciations of Riposte | example sentences for Riposte.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.