معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Revolution به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Revolution به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Revolution به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Revolution به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Revolution

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Revolution

انقلاب، واگشت
تغییر اساسی، دگرگونی بنیادین، تحول، فرگرد، نقطه ی عطف، واگشت
(نجوم) گردش، زمان گردش
چرخش (به دور محور)، دور (rotation هم می گویند)
(رویدادها و غیره) دوره
American Revolution
عملیات اعتراض آمیز مردم امریکا برعلیه ارتش و ایادی انگلیس که منجر به جنگ های انقلاب امریکا گردید
جنگ های انقلاب امریکا (387
5771)
Chinese Revolution
انقلاب چین (طی آن نیروهای سون یاتسن سلسله ی منچو را منقرض کردند)
French Revolution
انقلاب (کبیر) فرانسه (9871 میلادی)
Green revolution
انقلاب کشاورزی (پیشرفت علم کشاورزی در چند دهه ی اخیر که موجب تولید محصول بهتر و بیشتر شده است)
Industrial Revolution
انقلاب صنعتی (که حدود 0671 از انگلستان شروع شد و به دیگر کشورهای اروپایی سرایت کرد)
October Revolution
رجوع شود به Russian Revolution
Russian Revolution
انقلاب کبیر روسیه (7191)، انقلاب اکتبر

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Revolution

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Revolution

پانویس

معنی و مفهوم لغت Revolution در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Revolution به فارسی | کاربرد واژه Revolution | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Revolution | هم خانواده های کلمه انگلیسی Revolution | مترادف کلمه Revolution | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Revolution | دیکشنری آنلاین Revolution | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Revolution در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Revolution و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Revolution to PERSIAN
online source for English definitions of Revolution | synonyms of Revolution in persian | word origins and etymologies of Revolution | audio pronunciations of Revolution | example sentences for Revolution.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.