معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Remote control به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Remote control به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Remote control به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Remote control به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Remote control

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Remote control

(مهار کردن موشک یا هواپیما و تلویزیون و غیره از راه دور با امواج رادیویی) دور لگام، دور واپاد، دور فرمان
Bomb
بمب
بمباران کردن، بمب انداختن
رجوع شود به bombshell
سیلندر یا ظرف حاوی گاز فشرده، مخزن
(پزشکی – رادیو درمانی) سیلندر عایقدار و زرهی که حاوی مواد رادیواکتیو (تابشی) است
(امریکا – عامیانه) ناکامی، شکست کامل (به ویژه در مورد نمایش و فیلم و غیره)، با عدم موفقیت کامل مواجه شدن
(زمین شناسی – گدازه ی گوی سانی که با فشار انفجاری از دهانه ی آتشفشان پرتاب گردد) بمب گدازه ای
(فوتبال امریکایی) پاس بلند به جلو
A-bomb
بمب اتمی
با بمب اتمی حمله کردن، بمباران اتمی کردن (atomic bomb هم می نویسند)
Atom bomb
بمب اتمی (atomic bomb هم می گویند)
Atomic bomb
بمب اتم، بمب اتمی (atom bomb هم می گویند)
Bomb bay
(مخزن بمب که در تنه ی هواپیما قرار دارد و در زیر آن دریچه ای است که هنگام رها سازی بمب باز می شود) بمب خانه
Buzz bomb
بمب شماطه دار
Carpet-bomb
(ارتش) بمباران منطقه یی کردن، ناحیه ی ویژه ای را سخت بمباران کردن (برای تسهیل پیشرفت پیاده نظام)، بمباران فرشی کردن
Cherry bomb
(آتشبازی) ترقه ی بزرگ و قرمز
Fragmentation bomb
(ارتش) بمب خوشه ای، بمب فروپاش، بمب ضد نفرات
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Remote control

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Remote control

پانویس

معنی و مفهوم لغت Remote control در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Remote control به فارسی | کاربرد واژه Remote control | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Remote control | هم خانواده های کلمه انگلیسی Remote control | مترادف کلمه Remote control | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Remote control | دیکشنری آنلاین Remote control | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Remote control در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Remote control و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Remote control to PERSIAN
online source for English definitions of Remote control | synonyms of Remote control in persian | word origins and etymologies of Remote control | audio pronunciations of Remote control | example sentences for Remote control.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.