معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Remorse به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Remorse به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Remorse به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Remorse به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Remorse

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Remorse

پشیمانی، ندامت، افسوس، دریغ
رحم، مروت، عطوفت

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Remorse

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Remorse

پانویس

معنی و مفهوم لغت Remorse در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Remorse به فارسی | کاربرد واژه Remorse | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Remorse | هم خانواده های کلمه انگلیسی Remorse | مترادف کلمه Remorse | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Remorse | دیکشنری آنلاین Remorse | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Remorse در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Remorse و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Remorse to PERSIAN
online source for English definitions of Remorse | synonyms of Remorse in persian | word origins and etymologies of Remorse | audio pronunciations of Remorse | example sentences for Remorse.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.