معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Refrigerator به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Refrigerator به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Refrigerator به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Refrigerator به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Refrigerator

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Refrigerator

یخچال
Refrigerator car
(ویژه ی حمل گوشت و غیره) کامیون سردخانه دار، کامیون یخچالی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Refrigerator

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Refrigerator

پانویس

معنی و مفهوم لغت Refrigerator در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Refrigerator به فارسی | کاربرد واژه Refrigerator | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Refrigerator | هم خانواده های کلمه انگلیسی Refrigerator | مترادف کلمه Refrigerator | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Refrigerator | دیکشنری آنلاین Refrigerator | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Refrigerator در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Refrigerator و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Refrigerator to PERSIAN
online source for English definitions of Refrigerator | synonyms of Refrigerator in persian | word origins and etymologies of Refrigerator | audio pronunciations of Refrigerator | example sentences for Refrigerator.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.