معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Reckon به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Reckon به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Reckon به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Reckon به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Reckon

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Reckon

حساب کردن، شمارش کردن، همار کردن، شمردن، محاسبه کردن
برآورد کردن، تخمین زدن، حدس زدن
(عامیانه) فکر کردن، پنداشتن
روی کسی یا چیزی حساب کردن
به حساب آوردن
(با : up ) ارزیابی کردن
To
به، به سوی، به طرف، به جهت، به سمت، به صوب، جانب
بر
تا، تاسرحد
در، درسوی
برای، به منظور
در معرض، در برابر
در نظر (من یا شما و غیره)، برای (من و شما و غیره)
همراه، با، همراه با موسیقی
برابر با (( ا )) در فارسی، مال 0
از 1
در، در هر 2
زی 3
با 4
نشان مصدر فعل : – کردن 5
در نزدیکی، در مجاورت، نزدیک، شاهد
To-
(مهجور) پیشوند: بسیار، کاملا
How-to
خودآموز، آموزان (به ویژه کتابی که درباره ی کارهای دستی آموزش عملی می دهد)
Lean-to
(معماری)
بام شیروانی که یک سوی آن به ساختمان مجاور تکیه دارد و شیب آن فقط به یک طرف است، هر بام یک سویه، بام متکی،بام یک شیب دار
چارتاقی، ساباط، انباری یا اتاقک دارای یک شیب
Set-to
(عامیانه)
کتک کاری، مشت جنگی، زد و خورد
کشمکش، کنکاش، فعالیت
Talking-to

To-do
(عامیانه) جنجال، هیاهو، سر و صدا
To-phus
(پزشکی – انباشته شدن مواد معدنی به ویژه کربنات کلسیم در مفاصل یا ریشه ی دندان ها و غیره) توفوس، در انباشتگی
Air-to-air
هوا به هوا
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Reckon

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Reckon

پانویس

معنی و مفهوم لغت Reckon در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Reckon به فارسی | کاربرد واژه Reckon | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Reckon | هم خانواده های کلمه انگلیسی Reckon | مترادف کلمه Reckon | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Reckon | دیکشنری آنلاین Reckon | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Reckon در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Reckon و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Reckon to PERSIAN
online source for English definitions of Reckon | synonyms of Reckon in persian | word origins and etymologies of Reckon | audio pronunciations of Reckon | example sentences for Reckon.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.