معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Recital به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Recital به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Recital به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Recital به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Recital

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Recital

شرح مبسوط، گزارش
بازگویی، بازنمود، داستان، بازگفت، شرح
(موسیقی) تک نوازی، تک آواز، تک خوانی، تک آوازی، سرایش

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Recital

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Recital

پانویس

معنی و مفهوم لغت Recital در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Recital به فارسی | کاربرد واژه Recital | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Recital | هم خانواده های کلمه انگلیسی Recital | مترادف کلمه Recital | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Recital | دیکشنری آنلاین Recital | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Recital در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Recital و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Recital to PERSIAN
online source for English definitions of Recital | synonyms of Recital in persian | word origins and etymologies of Recital | audio pronunciations of Recital | example sentences for Recital.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.