معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Real number به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Real number به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Real number به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Real number به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Real number

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Real number

(ریاضی) عدد حقیقی، شمار راستین
Real
واقعی، هستمند، باشا
اصیل، اصل، حقیقی، راستین
(ملک) غیر منقول
(ریاضی) حقیقی 5 – (با: the) واقع، موجود، واقعیت
(عامیانه) راستی، واقعا، خیلی، بسیار
Real (2)
(واحد پولی سابق اسپانیا و پرتغال) رآل
Real (3)
مفرد واژه ی : reis
Number
شماره، عدد، نمره، شمار، تعداد، رقم
(جمع) حساب، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم، شمارگان
مجموع، تعداد کلی، مقدار کل، (با فعل جمع) گروه، دسته، (معمولا جمع) جمعیت کثیر، شمار بسیار، شمار فزونی، عده، نفرات
(جمع) آمار، برآورد (ارزش کار و غیره)، امتیازات
مقدار، چندتا، چند عدد، تعدادی
(مجله و روزنامه و غیره) شماره، چاپ، (برنامه ی هنری و غیره) قلم، بخش برنامه
چیز، شخص، شی
(دستور زبان) شمار، عدد
(مهجور) وزن شعر، شعر، نظم 0
شمردن، برشمردن 1
شماره گذاری کردن، نمره زدن 2
به حساب آوردن، به حساب آمدن، محسوب کردن یا شدن 3
محدود کردن، معدود کردن یا شدن 4
(از نظر تعداد) رسیدن به، بالغ شدن به
Real estate
دارایی غیر منقول، مستغل (مستغلات)، ملک
ملکی
Real time
زمان واقعی (همزمانی رویداد و گزارش آن در رادیو یا تلویزیون و غیره)، نادرنگی
Real-life
واقعی، هستمند، غیر تخیلی، فرهودی، راستین
Real-time
(کامپیوتر) بلادرنگ، بی درنگ، بی وقفه
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Real number

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Real number

پانویس

معنی و مفهوم لغت Real number در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Real number به فارسی | کاربرد واژه Real number | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Real number | هم خانواده های کلمه انگلیسی Real number | مترادف کلمه Real number | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Real number | دیکشنری آنلاین Real number | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Real number در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Real number و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Real number to PERSIAN
online source for English definitions of Real number | synonyms of Real number in persian | word origins and etymologies of Real number | audio pronunciations of Real number | example sentences for Real number.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.