معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Read-only memory به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Read-only memory

رجوع شود به ROM
File
پرونده، پوشه، دوسیه، کلاسور، (مجازی) سابقه
پرونده دان، قفسه (یا کشو یا محل نگهداری) پرونده ها، بایگانی، پرونجا
بایگانی کردن، پرونده کردن (اوراق و مدارک و غیره)، تنظیم کردن (معمولا برحسب تاریخ و موضوع)
(روزنامه و رادیو و بنگاه های خبرگزاری و غیره) خبر فرستادن، گزارش (خبری) دادن
(در خواست یا شکایت و غیره) به ثبت رساندن، دادخواست دادن، (رسما و معمولا با دریافت رسید) تسلیم کردن
صف، ردیف، رج
به صف شدن، با صف حرکت کردن
(امریکا) نام خود را در فهرست نامزدهای انتخاباتی ثبت کردن، (رسما) اعلام نامزدی انتخاباتی کردن
(شطرنج) ستون 0
(کامپیوتر) فایل
File (2)
سوهان، آهن سای، محرق، مصقل
(انگلیس – خودمانی) آدم بد جنس و زرنگ
سوهان زدن، با سوهان صاف کردن یا بریدن، ساییدن، رندیدن
File (3)
(قدیمی) آلوده کردن، نجس کردن، ملوث کردن
File (4)
(در آشپزی کرئول ها Creoles) گرد برگ گیاه ساسافراس
Card file
فیش های مرتب شده (بر حسب شماره یا حروف الفبا و غیره)، مجموعه ی کارت ها، کارت ها یا فیش های بایگانی شده (card catalog هم می گویند)
File clerk
بایگان، کارمند بایگانی، پرونده دار
Indian file
(مشق نظام) ستون یک (single file هم می گویند)
Nail file
ناخن تراش، سوهان ناخن
Single file
(مشق سربازان و غیره) ستون یک، صف تک نفری
به ستون یک، در صف تک نفری
(فرمان) به ستون یک (حرکت کنید!)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Read-only memory

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Read-only memory

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Read-only memory در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Read-only memory به فارسی | کاربرد واژه Read-only memory | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Read-only memory | هم خانواده های کلمه انگلیسی Read-only memory | مترادف کلمه Read-only memory | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Read-only memory | دیکشنری آنلاین Read-only memory | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Read-only memory در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Read-only memory و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Read-only memory to PERSIAN
online source for English definitions of Read-only memory | synonyms of Read-only memory in persian | word origins and etymologies of Read-only memory | audio pronunciations of Read-only memory | example sentences for Read-only memory.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی