معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Rattlesnake root به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Rattlesnake root به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Rattlesnake root به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Rattlesnake root به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Rattlesnake root

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Rattlesnake root

(گیاه شناسی) پولی گالا (جنس Prenanthes از خانواده ی composite که سابقاریشه ی تلخ مزه ی آن را علاج مارگزیدگی می پنداشتند)
Rattlesnake
(جانور شناسی) مار زنگی (جنس های Crotalus و Sistrurus)
Root
(گیاه) ریشه، بیخ، بیخه (انواع ریشه ها)
مخروطی concial
شلغمی napiform
دوکی fusiform
لیفی، رشته ای fibrous
تسبیحی moniliform
گرهکی، گرهک دارnodulose
تکمه ای tuberous
ریشه ی نابجاadventitious root
ریشه ی نگهدارprop root0
ریشه ی هوایی aerial root
(جمع – مجازی) ریشه ی خانوادگی یا محلی، سابقه ی زندگی، تبار، اصل، نسب، کس و کار
(دندان یا مو یا ناخن یا زبان) بن، ریشه، پایه
سرچشمه، اساس، منشا، کنه
(دستور زبان) واج پایه
(ریاضی) ریشه
رجوع شود به rhizome
ریشه دواندن، گرفتن
کاشتن 0
(بیشتر به صورت مجهول) سرجای خود میخ کوب شدن یا کردن، جم نخوردن 1
مبتنی بودن یا کردن، ریشه داشتن (در چیزی)
Root (2)
(به ویژه با پوزه) زمین را کندن، پوزه مالی کردن، کاویدن
کاوش کردن، جستجو کردن، (فضولانه) بررسی کردن، زیر و رو کردن
(معمولا با: for) حمایت کردن، تشویق کردن، هورا کشیدن (به سود شخص یا تیم و غیره)
(معمولا با: out) جستن، یافتن
Rattlesnake plantain
(گیاه شناسی) ارکیده ی وحشی (جنس Goodyera)
Rattlesnake weed
(گیاه شناسی) زاغک (Hieracium venosum)
Timber rattlesnake
(جانور شناسی) مار زنگی جنگلی Crotalus horridus
Club root
(کشاورزی) آفت گیاهان خانواده ی کلم که توسط کپک لزجی به نام Plasmodiophora brassicae ایجاد می شود
Cube root
(ریاضی) کعب، ریشه ی سوم
Dorsal root
(کالبد شناسی) شاخه ی پشتی، شاخه ی حسی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Rattlesnake root

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Rattlesnake root

پانویس

معنی و مفهوم لغت Rattlesnake root در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Rattlesnake root به فارسی | کاربرد واژه Rattlesnake root | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Rattlesnake root | هم خانواده های کلمه انگلیسی Rattlesnake root | مترادف کلمه Rattlesnake root | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Rattlesnake root | دیکشنری آنلاین Rattlesnake root | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Rattlesnake root در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Rattlesnake root و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Rattlesnake root to PERSIAN
online source for English definitions of Rattlesnake root | synonyms of Rattlesnake root in persian | word origins and etymologies of Rattlesnake root | audio pronunciations of Rattlesnake root | example sentences for Rattlesnake root.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.