معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Rainbow به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Rainbow به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Rainbow به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Rainbow به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Rainbow

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Rainbow

رنگین کمان، قوس و قزح، آژفنداک، تیراژه، کرکم، نوس، کلکم
رنگ های طیف
رنگین، رنگارنگ، چند رنگ
Smelt
(به منظور جدا کردن ناخالصی ها از فلز) گداختن، گدازیدن، تفتن، قال کردن
(فلز را) سره کردن، پالاییدن
گداخته شدن،قال گیری شدن
Smelt (2)
(جانور شناسی) ماهی اسملت (انواع ماهی های کوچک و نقره ای فام بومی نواحی سردسیر شمالی – راسته ی Salmoniformes از تیره ی Osmeridae)
Smelt (3)
زمان گذشته و اسم مفعول : smell
Rainbow fish
رجوع شود به guppy
انواع ماهی های رنگارنگ، ماهی چند رنگ
Rainbow trout
(جانورشناسی) قزل آلای رنگین (Salmo gairdneri – بومی رودهای کوهستانی غرب آمریکای شمالی)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Rainbow

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Rainbow

پانویس

معنی و مفهوم لغت Rainbow در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Rainbow به فارسی | کاربرد واژه Rainbow | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Rainbow | هم خانواده های کلمه انگلیسی Rainbow | مترادف کلمه Rainbow | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Rainbow | دیکشنری آنلاین Rainbow | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Rainbow در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Rainbow و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Rainbow to PERSIAN
online source for English definitions of Rainbow | synonyms of Rainbow in persian | word origins and etymologies of Rainbow | audio pronunciations of Rainbow | example sentences for Rainbow.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.