معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Radiant energy به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Radiant energy به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Radiant energy به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Radiant energy به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Radiant energy

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Radiant energy

انرژی تشعشعی، کارمایه ی تابشی (مانند انرژی گرما یا نور یا اشعه ی ایکس) و کارمایه ی موجی
Radiant
درخشان، درخشنده، تابنده، پرشید، پرنور، نورانی، تابناک، فروزان، رخشنده، رخشا
شاد و خرم، پر طراوت
پرتاوی، شعاعی
منبع نور
(نجوم) منبع شهاب ها، شهاب چشمه، شهابزا
تابشی
Energy
(در اصل) قدرت بیان، گویایی
(فیزیک) کارمایه، ورزه، انرژی
(انسان) نیرو، توان، توانایی، توانمندی (معمولا جمع)
(نفت و اتم و هر چیز که از آن انرژی تولید شود) سوخت، توانساز
(فیزیک) توانایی انجام کار، قدرت، ظرفیت
Radiant flux
(میزان عبور انرژی تابشی از محل خاص) رخش گذری
Radiant heating
(شیوه ی گرم کردن اتاق و غیره) گرمسازی تابشی
Atomic energy
نیروی اتمی، انرژی اتمی (nuclear energy هم می گویند)
Binding energy
(فیزیک)
نیروی جداگر (انرژی لازم برای جدا نگه داشتن اجزای هر ساختار مثلا: جدا نگه داشتن نوترون و پروتون در هسته ی اتم)
نیروی لازم برای بر کشیدن ذره از هسته
نیروی لازم برای خارج کردن الکترون از مدار خود، نیروی همگیر
Energy level
(مکانیک کوانتوم) سطح انرژی، مرز کارمایه
Kinetic energy
(فیزیک) کارمایه (یا انرژی) جنبشی، جم کار مایه
Luminous energy
انرژی نور، شید کار مایه، نور کار مایه
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Radiant energy

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Radiant energy

پانویس

معنی و مفهوم لغت Radiant energy در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Radiant energy به فارسی | کاربرد واژه Radiant energy | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Radiant energy | هم خانواده های کلمه انگلیسی Radiant energy | مترادف کلمه Radiant energy | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Radiant energy | دیکشنری آنلاین Radiant energy | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Radiant energy در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Radiant energy و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Radiant energy to PERSIAN
online source for English definitions of Radiant energy | synonyms of Radiant energy in persian | word origins and etymologies of Radiant energy | audio pronunciations of Radiant energy | example sentences for Radiant energy.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.