معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Racetrack به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Racetrack به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Racetrack به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Racetrack به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Racetrack

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Racetrack

زمین مسابقه (به ویژه برای اسبدوانی یا سگ دوانی)، پادکوشگاه، تاختگاه، کرنگ
Tout
(از کسی یا چیزی بسیار) تعریف کردن، ستودن، بازارگرمی کردن، (مشتری یا رای دهنده و غیره) جلب کردن، بابوق و کرنا اعلام یاادعا کردن
(انگلیس – بلیت سینما و غیره) بازار سیاه ایجاد کردن (امریکا: scalp)
(انگلیس) بلیت فروش بازار سیاه (امریکا: scalper)، دلال بلیت های قاچاق، (اسب دوانی) جاسوس
(انگلیس – اسب دوانی) درباره ی احتمال برد اسب ها اطلاعات نامشروع کسب کردن و فروختن، سر و گوش آب دادن
Tout a fait
(فرانسه) کاملا، تماما، کلا
Tout de suite
(فرانسه) فورا، بلافاصله، بی درنگ

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Racetrack

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Racetrack

پانویس

معنی و مفهوم لغت Racetrack در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Racetrack به فارسی | کاربرد واژه Racetrack | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Racetrack | هم خانواده های کلمه انگلیسی Racetrack | مترادف کلمه Racetrack | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Racetrack | دیکشنری آنلاین Racetrack | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Racetrack در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Racetrack و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Racetrack to PERSIAN
online source for English definitions of Racetrack | synonyms of Racetrack in persian | word origins and etymologies of Racetrack | audio pronunciations of Racetrack | example sentences for Racetrack.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.