معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Quark به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Quark به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Quark به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Quark به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Quark

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Quark

(فیزیک) کوارک
Cheese
پنیر
پنیری، پنیر مانند
Cheese (2)
(از ریشه ی فارسی : چیز – خودمانی) آدم یا چیز مهم
Cheese (3)
(خودمانی)
دست برداشتن، ول کردن
فرار کردن، فلنگ را بستن
American cheese
پنیر امریکایی (که از پنیر چدار ساخته می شود)
Blue cheese
پنیر آبی (که از شیرگاو می سازند و مزه و بوی تندی دارد)
Brick cheese
پنیر آجری (گونه ای پنیر نرم و سوراخ سوراخ امریکایی)
Brie (cheese)
پنیر بری (فراورده ی فرانسه که نرم و سفید است)
Camembert (cheese)
پنیر کاممبر (فرآورده ی شمال فرانسه)
Cheddar (cheese)
(با C کوچک هم می نویسند) پنیر چدار
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Quark

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Quark

پانویس

معنی و مفهوم لغت Quark در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Quark به فارسی | کاربرد واژه Quark | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Quark | هم خانواده های کلمه انگلیسی Quark | مترادف کلمه Quark | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Quark | دیکشنری آنلاین Quark | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Quark در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Quark و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Quark to PERSIAN
online source for English definitions of Quark | synonyms of Quark in persian | word origins and etymologies of Quark | audio pronunciations of Quark | example sentences for Quark.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.