Quantum mechanics persian meaning

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Quantum mechanics

(فیزیک) مکانیک کوانتومی، نظریه ی کوانتوم، نگره ی چنده
Mechanics
(بخشی از علم فیزیک که با حرکت اجسام و اثر نیرو بر اجسام سروکار دارد) مکانیک، افزارگان شناسی، سازوکار شناسی
ماشین داری (ساختن و نگهداری ماشین آلات)، افزارگری، ساخت کاری
جنبه ی فنی، فوت و فن، رمز کار
Quantum
(فیزیک) کوانتوم، چنده
چندایی، چندش، مقدار، کمیت، اندازه، درجه
مقدار معین، سهم، حصه
Body mechanics
ورزش های بدنی که هدف آنها بهسازی هماهنگی عضلات و طرز ایستادن و غیره است
Fluid mechanics
(بخشی از فیزیک که با روانی آبگونه ها و گازها سروکار دارد) مکانیک شارگی، شارگان شناسی، مکانیک سیالات
Wave mechanics
(شاخه ای از فیزیک که با حرکت موجی اتم و ذرات دیگر سر و کار دارد) علم مکانیک امواج، مکانیک موجی
Light quantum
رجوع شود به photon
Quantum chromodynamics
(با فعل مفرد- فیزیک) رنگ پویایی کوانتومی، رنگ پویایی چنده
Quantum jump
جهش کوانتومی، کوانتوم جهش، چنده پرش
جهش بزرگ، پیشرفت چشم گیر
Quantum number
(فیزیک) عدد کوانتومی، شمار چنده
1

 

معنی و مفهوم لغت Quantum mechanics در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Quantum mechanics به فارسی | کاربرد واژه Quantum mechanics | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Quantum mechanics | هم خانواده های کلمه انگلیسی Quantum mechanics | مترادف کلمه Quantum mechanics | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Quantum mechanics | دیکشنری آنلاین Quantum mechanics | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Quantum mechanics در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Quantum mechanics و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Quantum mechanics to PERSIAN
online source for English definitions of Quantum mechanics | synonyms of Quantum mechanics in persian | word origins and etymologies of Quantum mechanics | audio pronunciations of Quantum mechanics | example sentences for Quantum mechanics
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.

بازی یادگیری زبان انگلیسی